Ring ruteopplysning

Kystbussen har avtaler med 177 både i Hordaland og Rogaland og tør be deg ringe dette nummeret hvis du ønsker nærmere opplysninger om rutetider m.m.