Ikke tillatt med dyr på Kystbussen

Kystbussen følger de bestemmelser som er satt av Samferdselsdepartementet når det gjelder dyr på ekspressbuss. Av hensyn til medpassasjerer med astma og allergi tar ikke Kystbussen med dyr.

Ekspressbussene har ikke separat transportrom egnet for dyr, og hensynet til medpassasjerer med astma og allergi må derfor prioriteres. Førerhund for blind, polititjenestehund med politi i uniform og redningshund i tjeneste/opplæring med tjenestesele, aksepteres og befordres fritt.