Barn som reiser alene

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. På grunn av at Kystbussen passerer to fergestrekninger, der ingen får oppholde seg i bussen, anbefaler vi at barn som reiser alene er minimum 10 år. Voksen må følge sitt barn til avreise og ved påstigning kunne fremvise hvor barnet skal og telefonnummer til foresatte, som også har ansvaret når barn sendes alene med bussen.

Her kan du hente skjema og fylle ut hvor barnet skal samt telefonnummer til foresatte. Dette skjemaet må barnet ha med seg under hele reisen.

På dager med kraftig uvær eller at det av andre grunner er meldt om avvik i fergeforbindelsene har vi dessverre ikke anledning til å følge opp barn som reiser alene. Dette skyldes at det da inntreffer flere sjåførbytter og at bussene ikke alltid er med på fergene. Forhåndskjøpte billetter vil bli endret eller refundert i disse tilfeller.