Kjøpsvilkår

Billetter kjøpt i nettbutikken eller på app kan ikke endres.

Billettene kan refunderes dersom du kontakter oss minst 24 timer før avgang. Tur/retur-billett regnes som en reise, og refunderes kun i sin helhet. Hvis billetten gjelder helg eller påfølgende mandag, må du kontakte oss innen fredag kl. 15:00 for å refundere billetten. Alle refusjoner som ikke skyldes feil fra vår side vil bli belastet våre omkostninger, for tiden kr 50,- pr refusjon.

Du som kunde er selv ansvarlig for å kontrollere at:
-    riktig reiserute, avgangstid og dato er valgt.
-    riktig billettype er valgt, og må kunne fremvise gyldig legitimasjon.
-    riktig e-postadresse er lagt inn ved kjøp.

Hvis du ved en feiltagelse har bestilt feil billett ber vi deg kontakte oss umiddelbart etter bestilling, så vil vi være behjelpelig med å endre bestillingen din. Vi nås på e-post post@kystbussen.no eller telefon 05505*.

Det er mulig å forskyve reisen til en annen avgang enn den du har bestilt på, innenfor samme dag som du har billett. Dette gjøres mot et tillegg på kr. 100,- og ordnes direkte med sjåføren ved påstigning på den avgangen du vil reise med. Kundeservice trenger ikke kontaktes i disse tilfellene. Dette gjelder kun ved endring til en annen avgang på samme dag som du har billett.

Kampanjebilletter/Sparebuss-billetter kan ikke endres eller refunderes. Det er heller ikke mulig å endre disse billettene direkte hos sjåfør mot tillegg, da må ny billett løses.

I tilfelle sykdom, reiseavbrudd på grunn av uvær og lignende, så anbefaler vi alle som reiser med oss å tegne reiseforsikring. Se for øvrig gjeldende befordringsvedtekter fra Samferdselsdepartementet for å les mer om dine rettigheter og plikter når du reiser med buss.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vilkar-for-transport-med-rutegaende-buss/id107494/

Kystbussen vil ikke innrømme refusjon dersom reisen må avbrytes eller innstilles som følge av forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

  • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende.
  • Naturkatastrofer.
  • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane).
  • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien.
  • Store arrangementer eller andre trafikale forhold/hendelser som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Kystbussen dekker ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Prisen du får frem i vår nettbutikk er den du skal betale. Det kommer ingen skatter, avgifter e.l. i tillegg. Velger du å kjøpe billetten på bussen i stedet, vil prisen være en annen, denne er markert som busspris i nettbutikken. Du vil alltid finne de rimeligste billettene på nett. Nettbilletter må fremvises til sjåfør enten i form av utskrift, direkte på mobil/nettbrett eller fra sms.

Du som kunde må selv sørge for at strekkode eller referansenummer ikke kommer på avveie. Dersom andre benytter seg av disse, vil billetten bli registrert som benyttet, og bli ugyldig for deg.

Kunder med rabatterte billetter skal ved påstigning uoppfordret vise den legitimasjon som gir grunnlag for rabatten. Det er kundens ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende rutetider, møte opp i god tid før kunngjort avgangstid og gi tydelig signal for på- og avstigning.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer innebærer at det ikke er mulig å kjøpe billetter på kystbussen.no, må billetter kjøpes på bussen etter gjeldende busspriser.

 

*Ekstrakostnader vil påløpe ved henvendelser til tlf. 05505 - sjekk hvilke priser som hjelper for ditt abonnement hos din teleoperatør. Ring alternativt 55 23 87 00.