Priser og rabatter

De billigste billettene finner du alltid i vår nettbutikk. Husk å bestille senest dagen før avreise for å oppnå de beste prisene.

Her finner du tabell med busspriser for voksen. Ombordtillegg på 15 % av billettpris for billetter kjøpt hos sjåfør er inkludert i prisene i tabellen.

Priser fra 7. januar 2019.

Kun en rabatt gjelder.

Prisen som fremkommer i reiseplanleggeren gjelder kun for nettkjøp, og busspris for voksen er til sammenligning oppgitt i egen kolonne i reisplanelggeren. Rabattene som gis kan variere fra avgang til avgang, men det vil alltid lønne seg å kjøpe billetten i forkant på nettet kontra fra sjåfør på bussen.

 

Sparebussbilletter og kampanjebilletter

Vi gjør oppmerksom på at egne vilkår gjelder for kampanjebilletter og sparebussbilletter. Disse kan ikke endres eller refunderes, hverken ved kontakt med kundeservice eller mot tillegg hos sjåfør. Sparebussbillettene tilbys etter etterspørsel og ledig kapasitet. Det betyr at prisen kan variere, og at det kan være få eller ingen Sparebussbilletter tilgjengelig til tider.

 

30 dagers periodekort

Kystbussen tilbyr 30 dagers periodekort, som kan være en rimelig løsning for deg som reiser samme strekning flere ganger i måneden. Kortet kjøpes hos sjåfør. Oversikt over prisen for ulike strekninger finner du her

 

Om Autopassordning på ferje

Fra 1.1.19 ble det innført Autopass-ordning på de to ferjesambandene som Kystbussen benytter på reisen mellom Bergen og Stavanger. Denne nye ordningen innebærer et endret prissystem, der passasjerer på ferjen reiser gratis, mens prisen for alle typer kjøretøy på ferjen har økt, sammenlignet med slik prissystemet var tidligere. For reisende på strekningen mellom Bergen og Stavanger gjenspeiler prisen på bussreisen om man er med på en eller begge ferjeoverfarter, og hvilke overfart. Med bakgrunn i at Autopass er en ny ordning for betaling på ferjene vil Kystbussen frem til 1.1.2020 samle erfaringer, og basert på det foreta en prisjustering 1.1.2020 som reflekterer busspriser på ferje og reisemønster til passasjerer.